Slik begynner Lukas sin kjente beretning, som vi kaller «juleevangeliet.» Lukas brukte ikke ordene «det var en gang», slik som eventyrene begynner, men her stadfester han noe som skjedde i en bestemt tid. Når skjedde det?

Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall, og at denne første innskrivingen ble holdt da Kvirinius var landshøvding i Syria.

Hva skjedde? Det som nå skjedde, var det som profeten Jesaja profeterte om, over 700 år før det virkelig hendte. Han beskriver detaljert om det som skulle skje, så lang tid i forveien.

Jesaja forteller det på en slik måte, som om det allerede hadde skjedd, han sier: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.»

Maria og Josef med JesusBarnet er «født», Sønnen er «gitt.» I Guds tanke, var en frelsesplan klar allerede på «fallets dag» i Edens hage. Han hadde allerede da «gitt» oss Sønnen, hans enbårne Sønn, «født» inn i vår verden.

Hans Jacob Myking skrev i sin tid en sang som så vakkert beskriver det som skjedde.
I koret er teksten slik:

«Å hvilken kjærlighet! Evig er gleden!
Faderen ga oss sin enbårne Sønn!
Løftenes frø som han sådde i Eden,
vokser nå opp til en hage så skjønn!»

De som først fikk vite det som virkelig hadde skjedd, var gjeterne på Betlehemsmarkene, de fikk høre det fra en Herrens engel, som kom med dette budskapet til dem: Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Det var gjeterne som var de første som fikk se det som virkelig hadde skjedd! Julehøytiden er ikke en tid der vi minnes «det som var en gang», nei, julehøytiden er tiden vi feirer det som virkelig skjedde, vi feirer barnet som ble født, og Sønnen som ble gitt for oss alle!

Med ønske om en velsignet julehøytid!