Året 2020 ble et år da alt forandret seg, ingen av oss kunne på forhånd forestille oss hva som skulle skje i det året som nå ligger bak oss. Det oppleves fortsatt nesten uvirkelig at denne pandemien har rammet hele verdenssamfunnet.

Tenk at det ble slik, at det beste og viktigste vi mennesker kunne gjøre, var å holde god nok avstand til hverandre. Ikke håndhilse, ikke gi hverandre en klem, og helst være sammen med så få som mulig.
 
Vi går inn i det nye året med fortsatt tydelige restriksjoner på grunn av smittefaren i samfunnet.
I en slik tid er det kanskje vanskelig å snakke om håp og forventning, men det er vel i de tyngste og mørkeste periodene vi virkelig trenger å minne hverandre om nettopp det.
 
plantePå hebraisk betyr ordet for snor, både håp og forventning, og det var nettopp en skarlagenrød snor som speiderne i Jeriko ba den prostituerte Rahab henge ut av vinduet sitt, for på den måten skulle hun og hele hennes familie berge livet.
 
Den skarlagenrøde snoren var tegnet som ga henne, og hele hennes hus, beskyttelse. 
Den skarlagenrøde snoren peker dypest sett på Jesus, han som ga alle mennesker håp og forventning, gjennom sin død og oppstandelse.
 
Troen på Jesus er vår «røde snor»,
i han er vårt håp og vår forventning, også for det nye året!
 
Med ønske om Guds velsignelse over det nye året!