Den som sitter i skjul hos Den høyeste
og finner nattely i skyggen av Den veldige,
han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»

Han berger deg fra fuglefangerens snare,
fra pest som legger øde.

Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.

Du skal ikke frykte for redsler i natten,
for piler som flyr om dagen,
for pest som farer fram i mørket,
for plage som herjer ved middagstid.

Om tusen faller ved din side,
ti tusen ved din høyre hånd,
blir du ikke rammet.

Du skal bare følge det med øynene
og se at de skyldige får sin lønn.

«Du, Herre, er min tilflukt.»
Den høyeste har du gjort til din bolig.

Det skal ikke hende deg noe vondt,
ingen plage skal komme nær ditt telt.

For han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.

Du skal tråkke på løve og slange
og trampe på ungløve og orm.

«Jeg berger ham når han holder seg til meg,
jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.
Når han kaller på meg, svarer jeg,
jeg er med ham i nøden,
jeg frir ham ut og gir ham ære.
Jeg metter ham med et langt liv
og lar ham se min frelse.»         

Salme 91