«Og så, mine søsken, gled dere i Herren!» Fil 3,1

Det er som om han roper det ut, Paulus.
Det er ikke noe forslag, det er en oppfordring.

Men hvordan kan vi glede oss på  kommando? 

Selvsagt er det ingen som kan det, det ville bare bli en kunstig glede.

Hva mener da Paulus? 
På hvilket grunnlag kan jeg være glad? Han sier: Gled dere i Herren. Da er det ikke bare avhengig av meg lenger, men det er i Gud jeg skal glede meg. Det blir som å komme inn i et godt og varmt hus en vinterdag. Varmen kommer ikke fra meg, men fra huset jeg er kommet inn i. Noen har tent varme.

woman 571715 1920Slik er gleden i Herren en gave til meg, en ild som er tent dypt i mitt hjerte. Det er en glede som finnes der om det ellers er mørkt og trist, ja, selv i sorgen. Denne type glede er imidlertid betinget av at jeg er i Herren. Det er der gleden og velsignelsen ligger.

Engelens budskap til hyrdene på markene utenfor Betlehem var: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede til alt folket.»

Da Jesus kom med sin tiltredelseserklæring i synagogen hjemme i Nasaret, sa han at han var kommet for a forkynne et gledesbud-skap. Evangelium betyr et godt budskap, gledesbudskap.  Han nevnte flere grupper som nå hadde grunn til å glede seg.
De fattige hadde nå fått sin talsmann og hjelper, fanger skulle få frihet, blinde skulle få syn og undertrykte settes fri. De svake og forsvarsløse i samfunnet hadde fått en ny og stor grunn til glede.

Det er i Herren den virkelige gleden finnes, den som ikke skifter med omstendighetene, fordi den har sitt utspring i ham som er gledens kilde. Jesaja sier: "Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder» (12,3). 

En kilde er et oppkomme av vann som aldri tørker ut. Det er alltid like mye vann der, fordi det er grunnvann som kommer opp. 
Frelsens kilde må være der frelsen har sitt utspring, nemlig i Guds hjerte.
Her ble beslutningen tatt om at Gud ville frelse menneskene. Hans kjærlighet var så stor at han ikke kunne annet enn å åpne denne grunnkilden for alle.

Vi har virkelig grunn til å glede oss - i Herren.