Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. 
Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. 
Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. 
Det samme gir han sine venner mens de sover. Salmene 127, 1-2

Dette er et utdrag fra en sang av kong Salomo. Den har som overskrift 
En sang ved festreisene.

Salomo er opptatt av at hvis vi skal få til noe, så må Gud få være med i prosessen. Det blir ikke noe greie på det, hvis ikke Gud er med, sier Salomo.

Eller skal vi si det med skysskaren som skysset Georg Sverdrup til Stormannsmøtet på Eidsvoll Verk 16. februar 1814: "Kom hau at Gud er attåt". 

The Norwegian Constitution  was written here in 1814.Viktige ting skulle utmeisles denne dagen, og dagene deretter. Norges grunnlov skulle skrives. Det var viktig at Gud fikk være med og påvirke denne prosessen. Skysskaren hadde skjønt det, selv om han ikke fikk være med inn blant stormennene.

Men blant stormennene var det ikke få haugianere, etterfølgere av Hans Nilsen Hauge. De var aktive pådrivere for å gi den alminnelige borger, mer innflytelse og bedre kår, i tillegg til at de visste betydningen av å ta med Gud på råd.

Hauge hadde et sterkt kall fra Gud til å forkynne Guds ord, han talte og han skrev bøker, men var også en veldig praktisk mann. Han inspirerte mennesker i by og bygd, til å vende om til Gud, og til å starte virksomheter, der han bokstavelig talt gikk Norge rundt.

Inviterer kong Salomo oss til å la det skure og gå, når han sier at Gud gir sine venner resultater mens de sover? Nei, det er ikke slurv og latskap det snakkes om her. Det er snakk om å invitere Gud inn i vårt daglige virke, og la vårt liv preges av at vi har vært sammen med ham. Da opplever vi at "Gud er attåt".

Husk at Gud har skapt verden, og vet hvordan ting fungerer. Drøft dine daglige oppgaver og problemer med Gud, spør ham til råds. Du vil bli forundret over hvor praktisk Gud er. Han har sendt sin Hellige Ånd for å hjelpe oss å nå endemålet, men også våre mål her.

Det er ikke helt slik som med gutten som hadde skadet hånden sin. Han var blitt behandlet av en dyktig lege, slik at hånden nå var helt i orden igjen. Legen kjente ikke gutten privat, men sier "Ja, nå er hånden din helt fin, gutten min, så nå kan du gå hjem og spille piano."
"Det var jammen fint," sa gutten, "for det har jeg ikke kunnet før."

Men likevel, Gud kan gjøre ting som synes umulig for oss, så 
Kom hau at Gud er attåt...