For å komme inn i et hus, en bil, en bankboks, f.eks., må jeg som regel ha en nøkkel. Vi har det for å ta vare på verdier og å holde tyver og uvedkommende ute.
Vi kan også bruke nøkkel i overført betydning, som i nøkkelperson, nøkkelrolle osv.

En nøkkelperson er en som er viktig for at man skal få det resultatet man ønsker. Han/hun kan være en nøkkelperson i bedriften, kommunen eller i menigheten. Det sies ikke sjelden at den og den personen hadde en nøkkelrolle i løsningen av saken.

nøkkelPassord kan også være en slags nøkkel, for å gi tilgang til et stengt område, som på en medlemsside på Internett. Uten denne personlige koden kommer man seg ikke inn. 
Passord var vanlig for å skille venn fra fiende i krig. For å vite om det var en av ens egne, var det avtalt et passord.

Mange steder må man ha adgangskort for å komme inn, for å vise at man er utvalgt og godkjent.

Vi kunne ha fortsatt listen med definisjoner, men det jeg vil frem til her er fellesnevneren nøkkel.

Jesus er en nøkkelperson, og han har nøklene til døden og dødsriket:

I Åpenbaringen 1,18 sier han:

Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. 
Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. 
Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

Jesus har låst opp til steder som var lukket, døden og dødsriket. Han har seiret over døden, "den siste fiende"!

Hovednøkkelen for oss er å tro på Jesus, og troen er en gave (Ef 2,8).

Til alt overmål er Jesus også den som fullender troen (Heb 12,2).

Hvordan får jeg så tak i nøkkelen?

Det er ikke vanskelig:

  • Be, så skal du få.
  • Let så skal du finne.
  • Bank på, så skal det bli lukket opp for deg (Mat 7,7).

Grip tak i nøkkelen!...