Nedslått

Jeg har mange ganger følt meg nedslått. Ting har ikke ikke blitt slik jeg hadde håpet på, arbeidet for eller lagt opp til. Når en er nedslått er en sårbar. Motløsheten møter raskt opp og inviterer til selvmedlidenhet, og minner om alle de andre gangene du ikke har lykkes, og at alle andre er flinkere enn deg.

Det er viktig å ikke gi etter for fristelsen til å synes synd på seg selv, men takke Gud for at han er der, og be om hjelp og styrke til å prøve igjen.

"For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom." 2. Timoteus 1,7.

Forslått

Det kan være at man ligger nede på grunn av hard medfart fra andre mennesker. Det kan være verbalt eller fysisk. Det er ikke alltid enkelt å tilgi og gå videre, men det er viktig å snakke med noen om det, ikke stenge det inni seg.

Utslått
Den barmhjertige samaritan

Alt har gått i stykker, livet er en slagmark og det føles som fienden har fått overtaket og vunnet seier. Mange har vel hørt uttrykket, "Han/hun er blant de utslåtte". Alkoholikere, narkomane, uteliggere, mennesker som har havnet på livets skyggeside. Ingen har lyst til å være der, men slik gikk det. Men det finnes håp i Jesus Kristus.

Avslått

Når imidlertid lyset i livet er avslått, er det lite håp. Det er sagt at så lenge det er liv, er det håp. Men Per Arne Dahl ser det på en annen måte og sier at så lenge det er håp, er det liv. Håpet er som et lys. Når vi mister lyset, blir det mørkt. Det er derfor viktig å bevare håpet, det kan gi oss lys, der det er mørkt. Hvor finner jeg håp? I Guds ord og i Guds nærhet!

Påslått

Men når lyset i livet er påslått, kan en reise seg etter å ha vært både nedslått og utslått. Paulus sier til sin nære medarbeider Timoteus: "Derfor minner jeg deg om 
at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse". Å tenne opp igjen starter med en viljesbeslutning. Det var Den hellige Ånd som tente nådegaven i deg første gang, og han er veldig glad for å kunne tenne den på nytt. Men han venter på signal fra deg.

"Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?" Jesaja 43, 18-19a.