Det som kjennetegnet Jesu tjeneste, var at han forvandlet situasjoner for mennesker han møtte.

De fleste var helt vanlige mennesker, og felles for dem alle var at Jesus ikke gjorde forskjell på noen av dem.

Her gjaldt samme vilkår for rådsherren Nikodemus som for den blinde tiggeren utenfor Jeriko (Luk 18, 35-43). Ingen hadde noe fortrinn, alle hadde samme mulighet.

Jesus ga mennesker håp og tro, og i troens verden beveger vi oss ut over det mulige.

  • Han hjalp mennesker å se Gud så de kunne tro på Ham.
  • Han helbredet alle som kom til ham. 
  • Jesus hadde til og med makt over døden. 
  • Han ga folk ny sosial status.
    
De syke var oftest tiggere, og det var ingen trygdeordning. Når de ble friske, kunne de også ta seg arbeid, og livet ble dermed forvandlet.

3 FB GNPI 076 Blind Beggar 1024Man kan undre seg over hvorfor Jesus spør den blinde tiggeren ved Jeriko:

”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?”

Det var jo åpenbart for alle at han var en blind tigger og behovet skulle dermed gi seg selv.

Men Jesus involverer seg i mannens situasjon og vil at han selv sier hva problemet er.

Mens vi oftest ser på det ytre, går Jesus dypere ned og vil vite hvordan det egentlig står til.

Etter at mannen hadde ropt "Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!", var Jesus interessert i å vite hva det gjaldt. 

Og når mannen forteller hva det gjelder, sier Jesus: "Bli seende! Din tro har frelst deg."

Ordet tro er her oversatt fra det greske ordet pistevo, som betyr redde/frelse. Litt fritt oversatt kunne vi kanskje si: 'Det var troen som fikk deg til å rope på meg, så jeg kunne helbrede deg.'

Det lønner seg å påkalle Jesus.

La oss også huske på at i Himmelen er det ikke behov, så dette gjelder her på jorden! Kanskje er det ikke så ofte vi ser helbredelser, tegn og under, men de skjer.

Gud ønsker å vise sin herlighet og makt, og gjøre ende på djevelens gjerninger. Johannes skriver i sitt første brev at det var derfor Jesus åpenbarte seg (1 Joh 3,8).

Jesus kan også forvandle din og min situasjon.