Det hender at jeg, etter å ha bedt Gud om tilgivelse, likevel ikke greier å se at jeg er tilgitt. Det ligger der og gnager og jeg føler meg avslørt og dum. Det er ingen god følelse.

Det kan være ting jeg har gjort, eller ting som jeg skulle ha gjort.

Det er fire områder som er i virksomhet i slike tilfeller, og det er følelsene, hukommelsen, samvittigheten og stoltheten. Fienden vår er svært interessert i å bruke alle disse områdene for å holde meg nede, for da har han taket på meg. 

Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.  1 Pet 5,8

frihetEr jeg motløs, er jeg sårbar.

Følelsene sier meg at jeg ikke skulle ha gjort det, det var en tabbe og jeg tror at alle bedømmer meg etter den tabben. Stoltheten min er rammet.

Men når det gjelder ting jeg har gjort som jeg angrer på, er det ikke følelsene som teller, da er det hva Guds ord sier, som teller. Hva sier så Guds ord?

Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. 1 Joh 3,19-21  (mine uthevinger)

Så uansett hvor ille jeg føler det i mitt hjerte, er Gud alltid større enn dette!
Guds ord sier også:

I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav. 
For du kastet alle mine synder bak din rygg. Jes 38,17

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1 Joh 1,9

Hukommelsen kan være brutal og ikke la meg få være i fred. Noen ganger spilles hele registeret for meg med dumme ting jeg har sagt eller gjort.

Mange sliter også med alle de tingene en skulle ha gjort. Hadde jeg bare...

Samvittigheten er det instrumentet Gud har gitt oss for å styre "skuta" på riktig kurs. Men den kan også være så ømfindtlig at den gir meg dårlig samvittighet for alt. Det er viktig at Den Hellige Ånd får veilede samvittigheten, og gi meg råd. 

Han vet også hvordan jeg kan takle fiendens angrep.