I våre dager er det mange talentkonkurranser. Å ha talent er nok et begrep som er hentet fra Jesu lignelse om talentene, der en talent var en mynt (Les Matt 25, 14-30). En fikk fem talenter og tjente fem til. En fikk to talenter og tjente to til. En fikk én talent og gravde den ned.

Han ville ikke risikere å skusle bort sin herres eiendom.

money 2696219 1920De to første investerte verdien de hadde fått, så det ble mer. Den tredje sa "Jeg gikk og gravde ned talenten din...", for han var redd sin herre, og for å miste det han hadde fått. I det minste burde han satt pengene i banken og fått renter av dem, sier Jesus.

Den som investerer, risikerer egentlig å kunne miste alt, men kan også vinne mye. Investering vil som regel alltid være forbundet med risiko.

Tør vi å risikere noe for Gud, investere det vi har fått utdelt, slik at det kan bli til noe mer? Poenget er ikke hvor mye vi har fått, men hvordan vi forvalter det. Utfallet vil bli forskjellig, fordi vi er forskjellige. 

Personene i lignelsen skulle forvalte alt det deres herre eide, og fikk utdelt etter hvilke evner deres herre så at de hadde.

Jeg kom over et sitat for en del år siden, signert Hugo Prather, som heter "Å risikere". Det handler om å tørre å ta sjansen på å være seg selv og frigjøre gaver og evner vi alle har fått.

Jeg er ikke dum om jeg ler, eller sentimental om jeg gråter. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Det å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert i det menneskets liv, der det kan være både problemer og prøvelser. Jeg risikerer å tape ansikt, hvis jeg presenterer mine ideer eller drømmer.

Det er en risiko ved å vise kjærlighet, uten kanskje å få noe tilbake.
Å leve er å risikere å dø, å håpe er å risikere fortvilelse.

Men du må risikere noe, for den største faren er å ikke risikere, det blir et passivt, innholdsløst liv. Man kan kanskje unngå en del problemer, men for å utrette noe, må en ofte forandre seg, legge til rette for å vokse og leve.

Den person som ikke risikerer, gjør sannsynligvis ingen ting. Og da snakker vi ikke om personer som på grunn av sykdom og andre ting, ufrivillig er blitt tilsidesatt.

Skjønt hvem har ikke møtt prøvede mennesker med forbilledlig aktiv holdning, som gir av seg selv og er til velsignelse.