Så sier Herren: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv. Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»

Jeg satte vaktmenn over dere. Lytt når hornet gjaller! Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.»
Jeremia 6, 16-17

Jeg er ikke spesielt interessert i gamle ting, og jeg er ikke av dem som tror at "alt var bedre før". Men det har hendt at jeg har sett på det danske programmet Gull på markedsplassen (Guld i købstæderne), og en del gamle ting som blir vist frem der, kan ha utrolig høy verdi. Det har blant annet med gjenstandens kunstneriske verdi, antall tilgjengelige gjenstander og alder å gjøre.

Ingenting er verdifullt bare fordi det er gammelt, skjønt noen vil gjerne mene at det er slik. Ikke minst hvis de finner ut at det er "noen millioner år" gammelt. Men en stabel med planker i kjelleren vår, har neppe steget i verdi i løpet av 40 år.

family 810297 webDet er imidlertid noen ting som har varig verdi, og Jeremia nevner i teksten her, "de gamle stiene" og "veien til det gode".

Nå kan "de gamle stiene" fort høres ut som noe forlatt og umoderne; "- Vi gjør det ikke slik lenger".

Jeremia må dessverre medgi, at på hans tid var det som det er i dag, altfor mange som sier "Vi vil ikke". Og det mangler ikke på unnskyldninger.

Hva er så de gamle stiene for oss?

Hva er "Veien til det gode", og hvor går den veien? Forenklet kan vi si: Jesus er veien. Det er den veien som legges ut foran meg, etter samvær med Gud. Å gå på den gir meg hvile, sier Jeremia.

Jeg behøver ikke leve gammeldags for å gå på de gamle stiene. Det handler om å lytte til Guds visdom, søke svar i Guds ord, og leve etter, og stå for, det Ordet sier.

I dag er det så mange ting som er i oppløsning at det er viktigere enn noen gang å søke tilbake til de gamle stiene, tilbake til visdommens kilde, til Bibelen og til Gud.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Matteus 11, 28