Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Kol 3, 1-2

Jesus fortalte en gang en lignelse om ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. For å forstå hva jeg prøver å si her, anbefaler jeg at du leser hele lignelsen i Matteus evangelium i kapittel 25, vers 1 til 13.

Min store angst var, som liten gutt og senere ungdom, at jeg skulle bli regnet blant de uforstandige brudepikene. Det jeg forsto, var at det gikk et usynlig skille gjennom forsamlingen, mellom de som kom til himmelen, og de som ble stående utenfor. For det var jo tydelig at alle ti "hørte til flokken". Spørsmålet var, hva var det som skilte de kloke fra de uforstandige?

Det handler først og fremst om å ha en bevisst innstilling og ta bevisste valg, og ha tålmodighet når vi venter på svar.

10 FB LUMO 10 Bridesmaids 1024Da Salomo skulle innsettes som konge, ba han ikke Gud om gull og rikdom, land og riker. Han ba først og fremst om visdom.

Ber du Gud om visdom, er det et tegn på at du søker 'det som er der oppe' og du vil få del i himmelske skatter.

Å støtte seg på andre, kan være nødvendig i en del situasjoner i livet, og det kan være fristende å regne med at andre ordner med ting, men det kommer dager da du må ta egne valg og har sørget for "reservekanne".

Blant ungdom ute i samfunnet dannes det ofte gjenger, der det er sterke personer som viser mot og har behov for å vise for andre at de har makt og kan få til noe. Mange lar seg fasinere av slike sterke mennesker, og blir "en av dem". Det gir trygghet, men man bestemmer ikke lenger selv over livet sitt, det gjør den sterke gjenglederen.

De uforstandige brudepikene hadde ikke tenkt så langt at det kunne drøye før brudgommen kom, og var vant til at en alltids kan låne av andre. I forholdet til Gud går ikke det, ditt forhold til Gud er personlig og må pleies.

Når du skal bygge et hus, eller gjøre en annen stor investering, så er gjerne noe av det første banken spør etter, har du egenkapital? Har du spart noe, kan du gjøre noe selv, har du kjøpt materialer på forhånd osv. De vil vite om du vil greie å betale din gjeld, og da er egenkapitalen en slags garanti for at du mener alvor.

Gud ønsker at du skal investere i Guds rike og legge inn deg selv som egenkapital. Kristenlivet kan ikke være en interesse på linje med andre interesser du har.

Det handler om å investere sitt liv i det som er der oppe!