Jesus for  PilatusPilatus er i villrede hva han skal gjøre med Jesus, han finner ikke at det de anklager ham for, er sant. Han hadde nok også dårlig erfaring med det i livet for øvrig, for når Jesus sier at han er kommet for å vitne om sannheten, nærmest tenker han høyt og sier: "Hva er sannhet?"

(Joh 18,38).

Løgnen i samfunnet er påtrengende. Jeg ser av og til på programmet "Grensevakten" på TV, om tollere og politi som forsøker å avsløre smuglervarer av forskjellig slag, ikke minst narkotika.
"Nei, det der har ikke jeg lagt i kofferten min, jeg aner ikke hvor det kommer fra". "Nei, den kofferten ble jeg spurt om å ta med for en venn", osv. Praktisk talt alt de sier er løgn. Fordi det er noe som skal skjules, må slike operasjoner være basert på løgn.

"Den som som lyver, må ha god hukommelse", var det en venn av oss som sa. Du må hele tiden holde greie på, og fastholde, det du lyver om, for ellers blir du avslørt.

I dag finnes det såkalte "faktasjekkere", personer og nettsteder som gir skinn av å være de som sitter på de faktiske opplysninger om en sak. Så viser det seg ofte, da,  at disse ofte kan være påvirket av politiske meninger og oppfatninger. Å skjule ting fra offentligheten, kan også være løgn.

For mange mennesker er løgnen helt naturlig, og egentlig startet det allerede i Edens hage. Gud hadde sagt at det var ett tre de ikke måtte spise av, for da ville de dø. Men Satan sa til Eva at det var ikke sant, de vil derimot bli klokere av det. Det endte med at da Gud avslørte det, skyldte Adam på Eva, og Eva skyldte på slangen.
Vi må gjerne ha noen å skylde på, så oppmerksomheten blir tatt bort fra oss selv. "Det var ikke jeg, altså!" Løgnen brukes for å redde ens eget "skinn".

Satan kan ikke fungere uten løgn, og Jesus kaller ham løgnens far (Joh 8,44), altså selve opphavet til løgn. Løgnen er hans viktigste arbeidsredskap og våpen i kampen for å ødelegge for Guds sannhet, rettferdighet og kjærlighet. 

Det vi kan være trygge på, er at det Gud sier, er sannhet.

Kjærligheten er selve drivkraften bak alt Gud gjør, mens Satan drives av ondskap og hevn. Hevn fordi han tydeligvis hadde en opphøyd stilling hos Gud, men misbrukte den. Jesus sier: "Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn." (Lukas 10,18) "Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham." (Åpenbaringen 12,9)

Jesus sa, "… dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere", og siktet til sannheten om at han er Guds sønn. (Joh 8,32)
Jesus er veien, sannheten og livet, har jeg ham, har jeg egentlig alt.

Løgnen fanger og binder, sannheten setter fri.