Innledning

Jeg har i løpet av min tjeneste som forkynner og forstander/pastor erfart at det er en god del mennesker rundt omkring som lurer på om de virkelig er kristne, eller frelst som vi gjerne sier. De opplever tider med tvil, og vet ikke riktig hvordan de skal takle den, det kan være kamp mot sykdom, fristelser, angst og frykt.

Det å tvile er imidlertid ikke noe unormalt, for det er vanskelig for den menneskelige hjerne å akseptere det usynlige, den har den egenskapen at den hele tiden vil se og registrere alt. Vår intelligens vil gjerne bevise ting, undersøke og ha oversikt. 

Når det gjelder det som har med troen å gjøre må vi vite hva Gud selv mener om dette, og så holde fast på det. Her er vi så heldige at vi har det skriftlig hva Gud sier om disse viktige tingene.

Jeg har hatt det privilegium å bli født inn i en kristen tradisjon og et aktivt kristent hjem. Det var naturlig for meg å tro på Gud, for det var naturlig for mine foreldre å tro på Gud. De var ikke fanatisk religiøse, Gud og Jesus var en naturlig del av deres liv. Det var deres fundament og rammeverk for alt livet ellers handlet om.

Jeg har hørt mange taler i løpet av mitt liv, og det var et ord som står i hundretalls bibeltekster, men som aldri blir forklart. Man tror kanskje at alle forstår betydningen, men dette ordet har en dypere mening og kan forandre helt det bildet vi har av Gud. Denne lille "bibeltimen" tar for seg dette ordet som kan være med å beskrive hvordan Gud egentlig er, og hvordan han er innstilt til deg og meg.

Det kan hende at du som leser dette ikke er kristen, og lurer på hva det egentlig er. Eller du er nysgjerring, og tror at det er en Gud, at det med Jesus er spennende, men har aldri turt å kalle deg kristen.

Jeg råder deg til å ikke hoppe over noen kapitler, for alle er viktige for sammenhengen.

Når du har lest alt, kan du gå tilbake til de avsnittene som du ønsker å se nærmere på, og gjenta dem for deg selv, til du er trygg og glad.

Disse kapitlene blir gjenstand for omarbeiding og forbedring, så kom gjerne tilbake hit, det kan vær nye ting å ta med seg. Det vil også bli mulighet for å få dette som en nedlastbar pdf-fil etter hvert.