Det ser nå litt lysere ut for møter og samlinger.

Corona virusVi følger imidlertid myndighetenes anmodninger fra uke til uke.

Følg med på vår kalender.

Lederrådet oppfordrer til at vi også hver for oss kan sette av tid til bønn, f.eks. der vi skulle hatt samlinger.

Her på nettsidene våre, vil du også finne masse oppbyggelig stoff, når du nå ikke kan få høre prekener og andakter på Betel.

 

Med ønske om Guds velsignelse!
På vegne av lederrådet
Lars Aasen
pastor