Andakter

tilbedelse

For liten stund siden, ble jeg fortalt noe fra en barnehage, som satte i gang noen tanker hos meg. Det som ble fortalt, var noe som stadig skjedde inne på den avdelingen i barnehagen, der de aller minste barna var.

På den avdelingen var det noe av belysningen som gikk på, ved bruk av bevegelsessensorer. Det gikk ikke lenge før disse små barna forsto hva de måtte gjøre hvis det ble mørkt i rommet.

lysestake

Vi hadde alle hørt om korona, men det var så langt unna, nå hadde plutselig situasjonen utviklet seg til en verdensomspennende pandemi, som berørte land etter land, også Norge.

den tomme graven

«Frykt ikke!»
Det var budskapet som engelen møtte Maria Magdalena og den andre Maria med, da de kom fram til Jesu grav tidlig påskemorgen (Matt. 28,5.) 
Bibelen er full av trøstende og beroligende budskap fra Gud til oss, ord som; “vær ikke bekymret, se deg ikke engstelig omkring.” Det blir hevdet at ordene; “frykt ikke”, står 365 ganger i Bibelen, hvis det stemmer, er det like mange ganger som det er dager i ett år.

vintre

I sin avskjedstale til disiplene snakket Jesus om vintreet, som et bilde på vår stilling i Kristus, han er vintreet og alle vi som tror på ham er greinene. Vinbonden, er Gud selv.
Jesus sier følgende  om greinene på vintreet; "…og hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort…" 
Er ikke det litt underlig...

storm resultater

Høsten 1987 blåste det en kraftig storm over våre trakter. Over 200.000 kubikkmeter skog blåste ned bare i Hedmark.Stormen etterlot seg et kaos, veier var sperret, trær hadde falt over kraftledninger, slik at strømmen var borte mange steder.

miljø

Dagens «profeter» er unge engasjerte mennesker over hele verden som roper et varsko for miljøet.
Sammen med klimaforskere og profilerte politikere setter de klimadebatten på dagsordenen.

stjerner

Hvem har tent den stjernen som lyser i ditt øye?
Hvem tok mørket bort i hyrders blikk din første natt?
Hvem har flettet kronen, av strå omkring din panne
hvem har ført tre visemenn til vår stall min kjære skatt?

lovprisning

For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom vi her tilbys! 

For det andre bør vi takke for den, og prise han, for hans ufortjente godhet og nåde mot oss. Dette kommer tydelig fram i Ef. 1,3 der det heter: «Lovet være Gud, ...

Brødkurv

Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger få del i. Første gang Gud velsigner menneskene, handlet det om å kunne formere seg, og å være herre over den øvrige delen av skaperverket

Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud, og så tilbake til han gjennom lovprisning, som svar på hans nåde imot oss.

Tiden i Dine Hender

Vi i Norge, og i den vestlige verden er veldig opptatt av tiden. Mens mennesker i Afrika og Asia sier at tiden kommer, sier vi at den går.  Kanskje er det bedre å tenke at tiden kommer.

Da Martin Luther en gang ble spurt om hva han ville ha gjort i dag, hvis Jesus kom igjen i morgen, svarte han følgende; jeg vil plante et tre.

Trær

Noen ganger har jeg faktisk tenkt på, at vårt forhold til Gud kan sammenlignes med et tre. Treet har en stamme, greiner, topp, eller også kalt, krone.