Andakter

Eidsvollsbygningen

Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. 
Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. 
Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. 
Det samme gir han sine venner mens de sover. Salmene 127, 1-2

Stol på løftene - ikke løft på stolene

Løftene kan ikke svikte, 

Nei, de står evig fast!

Jesus hvert ord har beseglet,

Den gang Hans hjerte brast!

Himmel og jord kan brenne,

Høyder og berg forsvinne,

Men den som tror skal finne:

Løftene rokkes ei!

tilbedelse

«Og så, mine søsken, gled dere i Herren!» Fil 3,1

Det er som om han roper det ut, Paulus.
Det er ikke noe forslag, det er en oppfordring.

Men hvordan kan vi glede oss på  kommando? 

Selvsagt er det ingen som kan det, det ville bare bli en kunstig glede.

Du er min tilflukt, Herre

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!»

plante

Året 2020 ble et år da alt forandret seg, ingen av oss kunne på forhånd forestille oss hva som skulle skje i det året som nå ligger bak oss. Det oppleves fortsatt nesten uvirkelig at denne pandemien har rammet hele verdenssamfunnet.

Maria og Josef med Jesus

Slik begynner Lukas sin kjente beretning, som vi kaller «juleevangeliet.» Lukas brukte ikke ordene «det var en gang», slik som eventyrene begynner, men her stadfester han noe som skjedde i en bestemt tid. Når skjedde det?

fortvilelse

En mørk og regntung kveld, for ganske nøyaktig 31 år siden, sto en ung mann ute på et jorde i nærheten av Lillestrøm. Det var mørkt, veldig mørkt, ikke bare rundt ham, men også i hans sinn og tanker. Han var nær ved å gi opp alt, det var rett og slett stappmørkt.

tilbedelse

For liten stund siden, ble jeg fortalt noe fra en barnehage, som satte i gang noen tanker hos meg. Det som ble fortalt, var noe som stadig skjedde inne på den avdelingen i barnehagen, der de aller minste barna var.

På den avdelingen var det noe av belysningen som gikk på, ved bruk av bevegelsessensorer. Det gikk ikke lenge før disse små barna forsto hva de måtte gjøre hvis det ble mørkt i rommet.

lysestake

Vi hadde alle hørt om korona, men det var så langt unna, nå hadde plutselig situasjonen utviklet seg til en verdensomspennende pandemi, som berørte land etter land, også Norge.

den tomme graven

«Frykt ikke!»
Det var budskapet som engelen møtte Maria Magdalena og den andre Maria med, da de kom fram til Jesu grav tidlig påskemorgen (Matt. 28,5.) 
Bibelen er full av trøstende og beroligende budskap fra Gud til oss, ord som; “vær ikke bekymret, se deg ikke engstelig omkring.” Det blir hevdet at ordene; “frykt ikke”, står 365 ganger i Bibelen, hvis det stemmer, er det like mange ganger som det er dager i ett år.

vintre

I sin avskjedstale til disiplene snakket Jesus om vintreet, som et bilde på vår stilling i Kristus, han er vintreet og alle vi som tror på ham er greinene. Vinbonden, er Gud selv.
Jesus sier følgende  om greinene på vintreet; "…og hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort…" 
Er ikke det litt underlig...

storm resultater

Høsten 1987 blåste det en kraftig storm over våre trakter. Over 200.000 kubikkmeter skog blåste ned bare i Hedmark.Stormen etterlot seg et kaos, veier var sperret, trær hadde falt over kraftledninger, slik at strømmen var borte mange steder.