I 1908 skrev Mattias Orheim en vakker salme, som har et meget viktig budskap. Ikke minst tenker jeg at det er viktig å minne hverandre om budskapet i salmen, i den tid vi lever i nå.

Første verset i salmen lyder slik: «Ved Jesu føtter ei stille stund, når orda kjem frå hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er, då er det hugnad å leva her.»

Det Mattias Orheim pekte på i sin salme, er noe av det som Jesus underviste sine disipler om i Bergprekenen, der snakket Jesus om hvor viktig det er å sette av tid, for å be og lytte til Gud.

I Matt 6, 6 står det: «Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg.»

lytte webHvem lytter vi egentlig til? Hører vi fra Herren? Eller er det så mange støyende stemmer som overdøver hans stemme, at det han vil si oss, ikke når frem til våre ører, og våre hjerter?

I den senere tid har det vært stor uro i det politiske Norge. Mange, til dels krasse stemmer, og sterke meningsutvekslinger høres i det offentlige rom, fronter reiser seg mot hverandre blant våre folkevalgte, de som er satt til å lede nasjonen vår. Vi blir alle utfordret, hvem skal vi lytte til? 

I denne moderne verden, der et mylder av budskap formidles hver eneste dag, ikke minst gjennom sosiale medier, tv, radio og aviser, er det fort gjort at vi blir forvirret. Det er en fare for at vi kan miste fokus og retning i våre liv, fordi informasjonen er så massiv, kan den overdøve det som er det aller viktigste, det som Jesus har å si til oss i denne tiden. Han ønsker å bli hørt, fordi han har noe å si til oss alle. Er vi villige til å sette oss ned for å lytte til hans ord? Det står ikke på han, men på våre valg og våre prioriteringer.

Jeg tror det er nødvendig at vi alle noen ganger «lukker døren» til strømmen av informasjon som omgir oss på alle kanter, og setter oss ned en stund, for å være sammen med Herren. I det andre verset i Mattias Orheim sin salme, står det slik: «Kvar finst ein fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, då ynskjer eg ikkje meire her!»

Derfor, lytt til Herren, han har noe han vil si oss!