I Joh. 15, 1-2 sier Jesus: 

vine web"Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer."

I sin avskjedstale til disiplene snakket Jesus om vintreet, som et bilde på vår stilling i Kristus, han er vintreet og alle vi som tror på ham er greinene. Vinbonden, er Gud selv.

Jesus sier følgende  om greinene på vintreet; "…og hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort…" 

Er ikke det litt underlig, at greiner som er på vintreet, altså "i ham, i Kristus" tar han bort, eller skjærer han av?

Ordet som er brukt på gresk er airo, det har blitt oversatt i en del bibelutgaver til; "tar han bort", men den direkte oversettelsen betyr, "løfter han opp". 

Altså er det den rette forståelsen, og den dypeste meningen av ordet Jesus sier, at han løfter opp greiner som har blitt liggende på bakken. Ofte er det de unge, eller nye greinene som er mest utsatte og sårbare, de kan fort bli liggende på bakken, og er da ute av stand til å bære frukt.

Vindyrkere rundt om i verden, holder nøye øye med de greinene som har blitt liggende på bakken. Vinbonden har med seg en bøtte med vann, løfter greinen med sine hender, vasker den ren for skitt og støv, og binder den opp til resten av vintreet. Da kan greinen etter hvert, være i stand til å bære frukt. 

Dette forteller oss om "vår" Vingårdsmann - han som løfter oss opp, når vi av forskjellige årsaker har blitt liggende nede.