Torsdag 12. mars hadde lederrådet på Betel, planlagt å møtes. Ingen av oss ante at nettopp denne torsdagen, skulle bli dagen da hele det norske samfunnet skulle bli «stengt ned».

Lederrådet og menigheten, måtte selvfølgelig følge myndighetenes klare instrukser. På ledermøtet denne torsdagen, ble det bestemt at all aktivitet i menigheten, skulle settes på vent.

standard 2019 nCoV CDC 2331Ingen kunne forutse at denne situasjonen skulle oppstå. Vi vet jo alle at det vært vanskelige tider før også, men nå var det noe helt nytt, vi måtte beskytte hverandre, ved å holde god avstand.

Menighet handler om fellesskap, og nærhet til hverandre, nå ble det nesten umulig med samlinger. Det var bare noen få som kunne være sammen, og ingen kunne hilse på hverandre, og heller ikke gi en god klem, og slik er det fortsatt den dag i dag.

Når vi vet hvor viktig det er med nærhet og omsorg, noe vi spesielt ser på barn som ikke har fått oppleve det, så er denne situasjonen veldig krevende og vanskelig for mange.

LysestakeDe eldre har vært isolert, uten at familien kunne besøke dem, de har måttet se ut av vinduet fra sine rom og leiligheter, for å se sine kjære som har stått og vinket til dem, på utsiden av huset.

Vi må fortsatt holde avstand, ikke hilse ved å ta hverandre i hånden, ikke klemme, dette for å beskytte hverandre, ikke minst de som er mest sårbare. Vi må være med på fellesdugnaden i samfunnet. Med sorg har vi sett at denne pandemien har forårsaket at mange har mistet livet rundt om i verden.

Det gikk mange uker før vi som menighet kunne forsiktig starte opp med litt av virksomheten, først samlinger innad i menigheten, og nå i august, med åpne samlinger for alle.

Mange eksempler fra historien, forteller oss at det er i krevende tider, at mange har søkt til menigheten, for menigheten er som Jesus selv sa i sin Bergpreken; «jordens salt og verdens lys».

Må Gud hjelpe oss til å være nettopp det i denne tiden, slik at mange får se hvem Jesus er, og at mennesker kan få oppleve det som han sa en gang: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile».