Drep de frafalne

Dette står klart i koranen på originalspråket arabisk, i sura 2 vers 217:

«Men den som faller fra av dere skal dø (drepes) mens han er vantro..». Dette er en del av et lengre vers.

I Berg sin norske oversettelse, vers 214 står det: «Men de som faller fra og dør som vantro…».
Dette er jo en vesentlig forskjell.

Det snakkes for tiden mye om Islam og muslimer. Nyhetene er fulle av informasjon om islamister, selvmordsbombere, IS, Ayatollah’er i Iran, unge norske muslimer som drar til Midtøsten for å kjempe osv. Hva er Islam? Norske fremstående muslimer sier at det vi ser og hører i media, ikke er slik Islam virkelig er. Hva skal vi tro?