- og hvorfor har vi egne menigheter?

T.B. BarrattPinsebevegelsen ble startet av Thomas Ball Barratt rundt 1907.

Det hadde vært en prosess for Barratt å komme dit, han var jo egentlig metodistpastor. Men han var etter hvert, på grunn av sitt syn på Den Hellige Ånd, ikke lenger velkommen i Metodistkirken.

Egentlig hadde han bare et ønske om å oppleve det vi leser i Bibelen om det som skjedde på pinsedag etter at Jesus hadde fart opp til himmelen etter sin oppstandelse. Vi leser om at de ble fylt av Den Hellige Ånd og talte forskjellige språk, slik at mange forskjellige folkegrupper forsto hva de sa. De var tilreisende i Jerusalem under pinsehøytiden.