Da jeg var barn, var julen lys og forventning. Jeg var så heldig å få vokse opp i et trygt og godt hjem, der det å feire jul var årets høydepunkt.

Senere ble det veldig klart for meg at ikke alle hadde det slik.

I våre dager snakkes det ofte om de som gruer seg til jul. Og det er ikke bare barn, selv om det nok er det som rører oss mest. Mange voksne har også et anstrengt forhold til julen.

christmas 3856520 1920Hvordan kan jeg da snakke om at jul er glede? Fordi det vi feirer var en hendelse som var ment å skape lys og glede i mørket, håp i fortvilelsen og sorgen.

Det skjer noe merkelig denne kvelden i Betlehem, Gud viser oss en slags omvendt styrke, i det han som er himmelens og jordens skaper, fremtrer for oss i et sårbart, lite menneskebarn.

Det er den samme omvendte styrken vi ser der Jesus henger på korset, tilsynelatende beseiret, men i realiteten en seierherre. Kjærligheten seiret over det onde. Ved at Jesus ga sitt liv, tok Gud brodden av Satans anklager mot oss, og mot Gud selv. Det var Guds store genistrek, for fienden hadde forregnet seg. Kjærligheten var sterkere enn han hadde trodd.

Og som om det ikke var nok, blir det forkynt for en flokk med gjetere, en yrkesgruppe som vel ikke hadde svært høy anseelse.

Så ser vi at julens egentlige budskap ikke lenger står i sentrum for de mange i dag, men det er blitt en gedigen kjøpefest og et etegilde. Underet fra Betlehem drukner i handelsstandens prangende markedsføring.

Etter hvert har det kommet mange kritiske røster til dette også, velmenende mennesker som synes dette er uetisk. Det har de helt rett i, men det blir ofte ensidig fordømmelse, og vi hjelper ingen ved å dele ut dårlig samvittighet.

Vi trenger en gledesfest for Jesus, Guds gave til oss. Det er virkelig noe å feire, og Gud har aldri nektet oss gleden, verken ved å gi gaver eller å få gaver.

Så sa han til dem: Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre. Og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke! (Nehemja 8,10)

La oss gi hverandre gaver, og gledes ved det. Men la det være igjen noe til dem som ingenting har. Da kan vi sammen feire jul med glede. Gledelig Jul!